İptal ve İade Şartları

Psikoloji Marketi iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde hareket eder. 

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları

Psikoloji Marketi’ ten satın aldığınız ürünü, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde bilgi@psikolojimarketi.com adresine veya diğer iletişim kanalları ile satıcıya iletilmiş olması yeterlidir.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. 

İade için, satın aldığınız ürünün tahrip edilmemiş, kullanılmamış veya tekrar satılabilirliği bozulmamış olması gerekmektedir.  

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesinin, ürünün tarafınıza teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın aldığınız üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.

(Ürünlerin detay bilgileri ve teknik destek için lütfen bilgi@psikolojimarketi.com adresine yazınız.)

İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. 

Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ve ürünün/ürünlerin Psikoloji Marketi’ne ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler müşteriye iade edilemez.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallar, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallar, kitaplar ve basılı materyaller, niteliği itibarı ile iade edilemeyecek kopyalanabilir yazılım, programlar, tek kullanımlık mallar ile hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların iadesi mümkün değildir.

Gerekçesiz ürün iadesi malın tarafınıza teslimini takip eden 7 günlük süre içerisinde ve yazılı şekilde yapılmalıdır. İadesi yapılacak ürünler Psikoloji Marketi’nin çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır.

Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. Yukarıda belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir. Ürün iadesinin yukarıda belirtilen koşullara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde, iade işlemine konu ürün bedeli en geç 3 iş günü içerisinde Psikoloji Marketi tarafından iade edilir.

Özel ürünler 

Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki uyarıların da dikkate alınması gereklidir: 

DVD/VCD: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. 

Müzik: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. 

Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir. 

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. 

Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.  (Ayıplı malın sebep olduğu zararlardan sorumluluk için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik) 

Psikoloji Marketi’nden satın aldığınız tüm sanayi malları, imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır. Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak Psikoloji Marketi’ne bildiriniz. Size en yakın yetkili teknik servise giderek ürününüzün tamirini gerçekleştirebilir ve bu sayede zaman tasarrufu da sağlayabilirsiniz. (Ürüne ilişkin garanti belgesi ve tanıtma ve kullanma kılavuzunu inceleyiniz)

Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile Psikoloji Marketi’ne ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır: 

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Psikoloji Marketi’ne ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.

– Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir. 

– Ürün ile ilgili hata tespit edilmekte, ürünün bir teknoloji ürünü olması ve belirgin bir hatasının mevcut bulunması halinde ise yetkililer tarafından test edilmektedir. 

– Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler, Psikoloji Marketi’ne ulaştığı tarihten en geç 3 iş günü sonra yetkili teknik servise veya teminci şirkete gönderilmektedir. Ürünün yetkili teknik serviste veya teminci şirkette kaldığı süre ürünün özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir. 

– Ürüne ilişkin yetkili teknik servis veya teminci kuruluştan gelen bilgi ve sonuçlar (tamir veya değişim) telefon veya e-posta ile tarafınıza iletilmektedir. 

– Yetkili teknik serviste geçen sürenin sonunda tamir edilen ürün tarafınıza tamir edilmiş hali ile gönderilmekte, iadesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtilen ürün ise talebiniz kapsamında birebir yenisi ile değiştirilmekte veya bedel iadesi yapılmaktadır. Bedel iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli en geç 3 iş günü içerisinde hesabınıza gönderilmektedir. 

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Psikoloji Marketi’ne yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir: 

– Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır. 

– Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

– Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. 

– Ürün, Psikoloji Marketinin çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. 

Sanayi mallarına ilişkin garanti belgesi ve süresi İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. 

Psikoloji Marketinden satın aldığınız tüm sanayi malları, imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır. 

Lütfen satın aldığınız ürünün, fatura tarih ve sayısını da içeren garanti belgesini kontrol ediniz. (Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallar ve bunlara ait garanti süreleri için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik)

Sanayi mallarına ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzu ,

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiket ile satılması zorunludur. 

Lütfen satın aldığınız sanayi ürününe ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.

Ürünün, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

(Tanıtma ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılması gereken mallar için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik)

Satış sonrası hizmetler/Servis istasyonları 

İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak sureti ile bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar. 

Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun bulunmaması durumunda, satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur. 

Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak servis fişini hazırlayarak tüketicilere vermek zorundadırlar. 

Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez. 

Teslimattan kaynaklanan problemler 

Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar Psikoloji Marketi tarafından telafi edilir. 

Zarar görmüş paket durumunda; 

– Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır. 

– Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır. 

– Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. 

– Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Psikoloji Marketi’ne bildirilmelidir. Psikoloji Marketi en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır. 

Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda bilgi@psikolojimarketi.com adresinden bize ulaşabilirsiniz! 

Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz. 

Psikoloji Marketi

SÜPEREGO Eğitim ve Danışmanlık

İncirli Caddesi Vankulu Sk. Numara: 12 Daire:1 

Bakırköy / İSTANBUL

E-Posta: bilgi@psikolojimarketi.com